Doorgeven ziekte of arbeidsongeschiktheid

Zolang uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, verandert er niets in de gegevens die u bij ons aanlevert. De pensioenopbouw van uw werknemer loopt door tot en met de ontslagdatum op basis van het pensioengevend inkomen en de deeltijdfactor vóór hij ziek werd.

Hoe zit het met het arbeidsongeschiktheidspensioen?

U hoeft niet door te geven dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Wij informeren uw werknemer vervolgens of hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en hoe hij dat kan aanvragen.

Krijgt uw werknemer zijn ontslag?

Dan levert u de ontslagdatum aan in de eerstvolgende gegevensaanlevering.

Blijft uw werknemer in dienst?

Dan verandert er niets aan de pensioenopbouw en de gegevens die u aanlevert. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid levert u vanaf dat moment de deeltijdfactor aan voor het gedeelte dat uw werknemer daadwerkelijk werkzaam is. Voor het arbeidsongeschikte gedeelte kan de werknemer een aanvraag voor arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw indienen.

Hulp nodig?