Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt

Wat moeten u en uw werknemer hierover weten?

  • Na 2 jaar ziekte kijkt UWV of en hoeveel uw werknemer nog in staat is om te werken. Soms vindt de keuring al eerder plaats.
  • Als uw zieke werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WIA-uitkering.
  • Heeft uw zieke werknemer recht op WIA? Dan is er mogelijk ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.
  • Wij sturen uw werknemer een brief waarin staat hoe hij zijn arbeidsongeschiktheidspensioen kan aanvragen.
Ga direct aan de slag. In onderstaande blokken leest u meer over arbeidsongeschiktheid en vindt u de belangrijkste documenten en tools.

Veelgestelde vragen

Is uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Dan krijgt uw werknemer geen WIA-uitkering en ook geen ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Is uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt?

Dan ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering:
  • De WGA-uitkering: uw werknemer kan gedeeltelijk of in de toekomst weer werken
  • De IVA-uitkering: uw werknemer kan nu en in de toekomst bijna of helemaal niet werken

UWV stelt de hoogte van de uitkering vast. Deze uitkering is een percentage van het dagloon. UWV stelt dit dagloon vast en houdt rekening met een maximumdagloon. ABP vult deze uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoogte arbeidsongeschiktheidspensioen

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van het inkomen en het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als UWV de WIA-uitkering verandert, passen wij ook het arbeidsongeschiktheidspensioen aan.

Voor het gedeelte dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, loopt de pensioenopbouw door op basis van het pensioengevend inkomen voor uw werknemer ziek werd. Hij hoeft geen premie meer te betalen over het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Opbouw Opbouw bij dienstongeval of beroepsziekte
80-100% 50% 100%
65-80% 40% 80%
55-65% 30% 60%
45-55% 25% 50%
35-45% 20% 40%
 < 35%  0%  -

Uw werknemer ontvangt een aanvraagformulier

Zodra wij van UWV te horen krijgen dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt, sturen wij hem een brief over het aanvragen van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit kan tot 3 maanden duren.

Uw werknemer kan het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u laten uitbetalen

Zolang uw werknemer in dienst is, kan ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen ook aan u overmaken. Bijvoorbeeld ter compensatie van de kosten van de (volledige) pensioenpremie. Dit kunt u samen met uw werknemer bespreken. Kiest uw werknemer hiervoor, dan kan hij samen met u het arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen door het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in te vullen en te ondertekenen.

Wilt uw werknemer vanaf een bepaalde datum het pensioen weer zelf ontvangen? De machtiging kan ingetrokken worden door hetzelfde machtigingsformulier 'Uitbetaling arbeidsongeschiktheidspensioen' in te vullen en ondertekend terug te sturen.

Ging de WIA-uitkering in vóór 1 januari 2018?

Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet en is de WIA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2018? Dan kunt u een claim indienen bij ABP.

Wijzigt het dienstverband? Informeer ons dan. Er is dan geen recht meer op een claim. Wij keren het arbeidsongeschiktheidspensioen dan uit aan uw werknemer.

Hulp nodig?