Een nieuwe werknemer in dienst

Vanaf het moment dat een nieuwe werknemer bij u in dienst treedt, bouwt hij pensioen op bij ABP. Wij informeren uw werknemer over zijn pensioen bij ABP, maar het is goed als u uw werknemer ook wijst op een aantal zaken.

Na aanmelding ontvangt uw werknemer een welkomstbrief

Nadat u uw werknemer heeft aangemeld ontvangt hij van ons binnen een aantal weken een welkomstbrief met daarbij de Pensioen 1-2-3. Hierin staat hoe uw werknemer pensioen bij ABP opbouwt en in welke gevallen uw werknemer zelf iets moet doen. Daarna kan uw werknemer een aantal zaken direct zelf regelen. U kunt uw werknemer hierop wijzen.

Uw werknemer kan het pensioen dat hij bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd meenemen naar ABP. Dit heet waardeoverdracht. Daarvoor kan hij bij ABP een offerte aanvragen. De beleidsdekkingsgraad van beide uitvoerders moet wel minimaal 100% zijn.

Redenen om te kiezen voor waardeoverdracht:

  • één pensioenoverzicht, één uitkering
  • hoger ABP-pensioen 
Het is goed om beide regelingen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld op het gebied van flexibele keuzes en de manier en mate van indexeren.

Woont uw werknemer ongehuwd samen, zonder geregistreerd partnerschap? Dan kan hij zijn partner via MijnABP aanmelden voor ABP NabestaandenPensioen

Als uw werknemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, bouwt hij automatisch nabestaandenpensioen op voor zijn partner.

Heeft u werknemers in dienst die geen Nederlands spreken? We hebben ook Engelstalige informatie over het ABP-pensioen.
Hulp nodig?