Wijziging bedrijfsgegevens

Verandert de naam of veranderen de contactgegevens van uw organisatie? Geef deze wijzigingen aan ons door via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP).

Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven?

  • naam
  • vestigings- of postadres
  • telefoon- en faxnummers
  • websites en e-mailadressen
  • contactpersonen voor ABP

Informeer ABP als:

  • U voor het eerst een dienstverlener inschakelt.
  • U wisselt van dienstverlener.
  • U de dienstverlener uitschakelt en (weer) zelf de gegevenslevering gaat verzorgen.

Geef het door via de Werkgevers Service Portal (SWP)

Voor uitleg over het wijzigen van uw gegevens in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) kunt u deze handleiding raadplegen. Voor uitleg over de verschillende rollen in SWP raadpleegt u dit document.
Hulp nodig?