Reorganisatie

Uw organisatie gaat reorganiseren. Geef het aan ABP door als uw werknemers een andere functie of ontslag krijgen.

Als de deeltijdfactor of het salaris van uw werknemers wijzigt, heeft dat gevolgen voor hun pensioenopbouw.

  • U geeft de wijziging via uw salarisadministratie of via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP) door aan ABP. Dit doet u door het beëindigde dienstverband af te melden en het nieuwe dienstverband aan te melden.
  • Bij de aanmelding geeft u een volledige gegevensset (inclusief jaarinkomen) op.

Dan stopt in principe ook de pensioenopbouw bij ABP.

  • Verder beëindigt u het deelnemerschap van uw werknemer bij ABP via uw salarisadministratie. Informeer uw werknemer hier schriftelijk over.
  • Is uw werknemer ontslagen met recht op een uitkering (werkloosheids- of ontslaguitkering)? Dan kan het zijn dat de pensioenopbouw moet worden voortgezet. In dat geval dient de werkgever de hiervoor benodigde pensioenpremies te blijven afdragen.
  • Gaat uw werknemer buiten overheid en onderwijs werken? Dan kan hij het opgebouwde ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Voorwaarde is wel dat de financiële situatie van ABP en de andere pensioenuitvoerder voldoende is.
Hulp nodig?