Fusie

Uw organisatie gaat fuseren. Het gevolg kan zijn dat uw organisatie bij ABP blijft of weggaat. Bij ABP blijven heeft geen gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Weggaan wel.

Ontstaat er een nieuwe organisatie door de fusie? Geef dit via e-mail door aan de Werkgeversadministratie of bel 045 579 81 61 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur).

  • Uw organisatie vormt samen met uw fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, een nieuwe bij ABP aan te sluiten organisatie. De bestaande organisaties houden dan officieel op te bestaan. U moet het deelnemerschap van uw werknemers bij ABP stopzetten. Dat doet u via uw salarisadministratie. Informeer uw werknemers schriftelijk hierover. De nieuwe organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.
  • Als uw organisatie wordt overgenomen door een fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, moet u het deelnemerschap van uw werknemers stopzetten. Informeer hen schriftelijk hierover. De overnemende organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.
  • Als uw organisatie de fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, overneemt, verandert er niets voor uw werknemers. U moet uw nieuwe werknemers wel via uw salarisadministratie aanmelden bij ABP. Informeer uw nieuwe werknemers schriftelijk hierover.

Uw organisatie is niet meer aangesloten bij ABP. Het kan zijn dat u ABP een vergoeding moet betalen omdat u weggaat.

  • U moet het deelnemerschap van uw werknemers stopzetten via uw salarisadministratie. Informeer hen schriftelijk hierover.
  • U kunt uw werknemers informeren over waardeoverdracht.

Meer over waardeoverdracht

Het kan zijn dat u enkele vergoedingen aan ABP moet betalen. Uw adviseur kan u hierover informeren.

Lees meer over de gevolgen van weggaan

Hulp nodig?