Premie berekenen en betalen

U ontvangt van ABP geen facturen voor de maandelijkse pensioenpremie. Deze berekent u zelf voor uw werknemer. U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

Betalen op aangifte

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). De dag na de levering kunt u de ontstane vordering raadplegen in het financieel tabblad. U ontvangt van ons dus geen facturen.

Betaal de premies op tijd

  • Betaal de premies uiterlijk in de maand nadat u de premie hebt verrekend met het salaris. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari (in een schrikkeljaar 29 februari), de premies van februari uiterlijk 31 maart, etc.
  • U gebruikt voor de betaling het juiste rekeningnummer en betaalkenmerk.

Veelgestelde vragen

Het rekeningnummer waar u de premie naar overmaakt is: NL93ABNA0609899384 

Het betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities:
uw werkgeversnummer + kenmerk PAN + periode levering

Bijvoorbeeld: uw omschrijving van de betaalopdracht voor de levering van januari 2021 ziet er als volgt uit: 1234567PAN202101. 

Om uw betaling correct en tijdig te verwerken is het van belang dat u het juiste betaalkenmerk vermeldt bij de overschrijving.

Via het tabblad ‘Financieel’ in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) ziet u in één oogopslag:

  • uw vorderingen (openstaand en betaald)
  • uw betalingen

Heeft u openstaande vorderingen? U vindt op dit tabblad ook het betaalkenmerk en de vervaldatum terug.

Wilt u de specificaties van een betaling inzien? Dat kan via de button 'details'. U ziet daar de gegevens van uw werknemers en de bijbehorende premiebedragen.

Direct naar het Selfservice Werkgevers Portaal

Hulp nodig?