Premie berekenen en betalen

U ontvangt van ABP geen facturen voor de maandelijkse pensioenpremie. Deze berekent u zelf voor uw werknemer. U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

Betalen op aangifte

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). De dag na de levering kunt u de ontstane vordering raadplegen in het financieel tabblad. U ontvangt van ons dus geen facturen.