Premie betalen

U betaalt premies voor werknemers die via u pensioen opbouwen bij ABP. U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

Betaal de premies op tijd

  • Betaal de premies uiterlijk in de maand, volgend op de maand van verloning. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari, de premies van februari uiterlijk 31 maart, etc.
  • U gebruikt voor de betaling het juiste rekeningnummer en betaalkenmerk.

Het rekeningnummer waar u de premie naar overmaakt is: NL93ABNA0609899384 

Het betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities:
uw werkgeversnummer + kenmerk PAN + periode levering

Bijvoorbeeld: uw omschrijving van de betaalopdracht voor de levering van januari 2019 ziet er als volgt uit: 1234567PAN201901. 

Om uw betaling correct en tijdig te verwerken is het van belang dat u het juiste betaalkenmerk vermeldt bij de overschrijving.

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). ABP geeft hiervoor richtlijnen. U ontvangt van ons dus geen facturen.
Heeft u verkeerde gegevens doorgegeven of bent u bepaalde gegevens vergeten? Geef dit dan alsnog aan ons door met behulp van uw loonsoftware of het Selfservice Werkgevers Portal. Als u door deze correctie premies moet nabetalen, dan moet u mogelijk ook wettelijke rente betalen aan ABP.
Als u de verschuldigde premies onvolledig of te laat betaalt, stuurt ABP u een rentefactuur. De te betalen wettelijke rente hangt af van de hoogte van de wettelijke rente tijdens de betaalachterstand.
Soms doet u met terugwerkende kracht een betaling aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde: 
  • Is de nabetaling het gevolg van een wijziging in de deeltijdfactor? Dan veranderen de premiegrondslagen en premiebedragen in de periode waarin de gewijzigde deeltijdfactor geldt. 
  • Als een toelage achteraf wordt uitbetaald, wijzigen de premiegrondslagen en premiebedragen niet in het huidige jaar, maar pas in het volgend jaar.
Hulp nodig?