Pensioenaangifte doen

ABP heeft van uw werknemers gegevens nodig om de juiste premies en de hoogte van de uit te keren pensioenen te bepalen. Lever daarom van uw werknemers de loon- en dienstverbandgegevens aan.

In de handleiding Premie en Gegevens vindt u een compleet overzicht van welke gegevens u bij ABP moet aanleveren.

U kunt de gegevens op twee manieren aanleveren:

  • Automatisch via een dienstverlener:
    Uw dienstverlener levert de gegevens via zijn eigen automatiseringssysteem rechtstreeks aan bij ABP.
  • Online via SWP:
    U levert de gegevens met het Selfservice WerkgeversPortal (SWP) zelf rechtstreeks aan bij ABP. U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.

Toelichting rollen in SWP

Wilt u meer weten over de rollen van gegevensleverancier, personeel- en salarisadministratie en financiële administratie? 

Lees de toelichting op de rollen

Heeft u nog geen toegang tot SWP?

Bel ons op 045 579 80 02 (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail.

U moet de gegevens van uw werknemers elke maand opnieuw aan ons doorgeven. Ook als er niets verandert. Zo kunnen wij uw werknemers altijd van de meest actuele informatie over hun pensioenopbouw voorzien. De gegevens moeten op de vijfde werkdag van de maand die volgt op de maand waarover de gegevens gaan, binnen zijn bij ABP.

Werknemers kunnen een deel van hun salaris inruilen voor een onbelaste vergoeding. Bijvoorbeeld door de vakbondscontributie te laten betalen uit hun brutosalaris of eindejaarsuitkering. Door de ruil van ‘loonbestanddelen’ gaat het pensioengevend inkomen normaal gesproken omlaag. Maar onder bepaalde voorwaarden niet.

Voorwaarden gelijkblijvend pensioengevend inkomen

  • De regeling is schriftelijk vastgelegd en staat open voor ten minste 75% van de werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de werkgever.
  • De verlaging van het fiscale loon mag niet structureel zijn en de werknemer moet minstens één keer per jaar de samenstelling van zijn beloning kunnen wijzigen.
  • De uitruil betreft vrije vergoedingen en verstrekkingen (zoals een vakbondscontributie of een vermindering van de arbeidstijd) tot maximaal tien procent van de overeengekomen arbeidsduur.

Als u overstapt naar een andere softwareleverancier of een ander salarissysteem, moet u dit doorgeven aan ABP.

Geef het door via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP). 

Hulp nodig?