Uw bedrijfsgegevens of rechtsvorm veranderen

Verandert de naam of veranderen de contactgegevens van uw organisatie? Of verandert de rechtsvorm van uw organisatie? Dan geeft u de wijzigingen aan ons door.

Uw bedrijfsgegevens wijzigen

Een aantal wijzigingen in uw gegevens kunt u doorgeven via het Selfservice Werkgevers Portaal:
  • naam
  • vestigings- of postadres
  • telefoon- en faxnummers
  • websites en e-mailadressen
  • contactpersonen voor ABP

Uw rechtsvorm verandert

De rechtsvorm van uw organisatie verandert zonder dat er sprake is van een fusie of privatisering: uw organisatie wordt een stichting, NV, BV of vereniging. Meestal blijft uw organisatie dan aangesloten bij ABP. Geef dit via e-mail aan ons door of bel 045 579 81 61 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur).

Uw dienstverlener wijzigt

Een dienstverlener is een commerciële partij die software en/of dienstverlening beschikbaar stelt, waarmee werkgevers de voor de pensioenopbouw bij ABP benodigde gegevens geautomatiseerd aan kunnen (laten) leveren en pensioenpremies kunnen (laten) afdragen.

Informeer ABP via het Selfservice Werkgevers Portaal als:

  • U voor het eerst een dienstverlener inschakelt.
  • U wisselt van dienstverlener.
  • U de dienstverlener uitschakelt en (weer) zelf de gegevenslevering gaat verzorgen.