Er vindt een splitsing plaats in uw organisatie

Dit is als een organisatie een deel van haar taken afstoot en overdraagt aan een derde partij of een nieuw opgerichte rechtspersoon.

Een deel van de werknemers gaat dan over naar de nieuwe rechtspersoon. Bij een splitsing blijft de oorspronkelijke organisatie bestaan. Geef een splitsing aan ons door via e-mail aan de Werkgeversadministratie of bel 045 579 81 61 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur).