Uw organisatie gaat fuseren

Een mogelijk gevolg van een fusie is dat uw organisatie bij ABP blijft of weggaat. Bij ABP blijven heeft geen gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Weggaan wel.

Uw organisatie blijft bij ABP

Ontstaat er een nieuwe organisatie door de fusie? Geef dit via e-mail door aan de Werkgeversadministratie of bel 045 579 81 61 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur).

  • Uw organisatie vormt samen met uw fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, een nieuwe bij ABP aan te sluiten organisatie. De bestaande organisaties houden dan officieel op te bestaan. In dit geval zet u het deelnemerschap van uw werknemers bij ABP stop. Dat doet u via uw salarisadministratie. Informeer uw werknemers schriftelijk hierover. De nieuwe organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.
  • Als uw organisatie wordt overgenomen door een fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, zet u het deelnemerschap van uw werknemers stop. Informeer hen schriftelijk hierover. De overnemende organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.
  • Als uw organisatie de fusiepartner die ook bij ABP is aangesloten, overneemt, verandert er niets voor uw werknemers. U meldt uw nieuwe werknemers wel via uw salarisadministratie aan bij ABP. Informeer uw nieuwe werknemers schriftelijk hierover.

Uw organisatie gaat weg bij ABP

Uw organisatie is niet meer aangesloten bij ABP.

  • U zet het deelnemerschap van uw werknemers stop via uw salarisadministratie. Informeer hen schriftelijk hierover.
  • U informeert uw werknemers over waardeoverdracht. Hoe dat werkt, leest u bij waardeoverdracht.

Mogelijk betaalt u enkele vergoedingen aan ABP. Uw adviseur kan u hierover informeren.