U wilt uw pensioenregeling ergens anders onderbrengen

U wilt uw pensioenregeling ergens anders onderbrengen. Waar moet u dan rekening mee houden?

Als u de aansluiting bij ABP beëindigt, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Uw werknemers kunnen de bij ABP opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de eventuele nieuwe pensioenuitvoerder. U doet daar dan een verzoek tot collectieve waardeoverdracht.

Uw huidige werknemers blijven nog pensioen opbouwen bij ABP

U neemt geen nieuwe werknemers in dienst of u meldt nieuwe werknemers niet meer aan bij ABP. Ook dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Als er sprake is van een verplichtstelling bij een ander bedrijfstakpensioenfonds, dan moet dit fonds vrijstelling verlenen voor de werknemers die bij ABP pensioen blijven opbouwen.