Lever elke maand uw gegevens aan

U geeft de gegevens van uw werknemers elke maand opnieuw aan ons door. Ook als er niets verandert. Zo kunnen wij uw werknemers altijd van de meest actuele informatie over hun pensioenopbouw voorzien. De gegevens moeten binnen zijn bij ABP op de vijfde werkdag van de maand die volgt op de maand waarover de gegevens gaan.
Dat kan op de volgende manieren:
  • Via een dienstverlener: uw dienstverlener levert de gegevens via zijn eigen softwarepakket rechtstreeks aan bij ABP.
  • Zelf via het Selfservice Werkgevers Portaal: u levert de gegevens met het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) zelf rechtstreeks aan bij ABP. U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.
  • Zelf via een softwarepakket: u levert de gegevens via dit softwarepakket rechtstreeks aan bij ABP.