Lever elke maand uw gegevens aan

U geeft de gegevens van uw werknemers elke maand opnieuw aan ons door. Ook als er niets verandert. Zo kunnen wij uw werknemers altijd van de meest actuele informatie over hun pensioenopbouw voorzien. De gegevens moeten binnen zijn bij ABP op de vijfde werkdag van de maand die volgt op de maand waarover de gegevens gaan.

Dat kan op de volgende manieren:
  • Via een dienstverlener: uw dienstverlener levert de gegevens via zijn eigen automatiseringssysteem rechtstreeks aan bij ABP.
  • Online via SWP: u levert de gegevens met het Selfservice WerkgeversPortal (SWP) zelf rechtstreeks aan bij ABP. U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.
  • Via een softwarepakket: u levert de gegevens via dit softwarepakket rechtstreeks aan bij ABP.

Wilt u meer weten over de rollen van gegevensleverancier, personeel- en salarisadministratie en financiële administratie?

Dit zijn de uitzonderingen

  • Als een werknemer overlijdt, geeft u dit meteen aan ons door. Lees hier hoe dit precies werkt. 
  • Veranderingen in de privésituatie (trouwen, samenwonen, uit elkaar gaan of verhuizen) hoeft u niet door te geven, behalve als uw werknemer in het buitenland woont. Lees meer op de pagina Als de privésituatie van uw werknemer verandert.

Veelgestelde vragen

Inloggen in SWP doet u met eHerkenning. Moet u nog een eHerkenning inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 aanvragen? Gebruik dan ons handige stappenplan.

Heeft u vragen? Bel ons dan op 045 579 80 02 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail.

Als u overstapt naar een andere softwareleverancier of een ander salarissysteem, geeft u dit door aan ABP. Dit doet u via het Selfservice Werkgevers Portaal: Ga naar tabblad ‘Klantbeeld’ en kies ‘Organisatiegegevens wijzigen’. Bekijk de Handleiding gegevens controleren en wijzigen in SWP. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Bel ons dan op 045 579 80 02 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Komt u bij het aanleveren van de pensioengegevens in het Selfservice Werkgevers Portaal signalen tegen? En weet u niet hoe u deze kunt oplossen? Wij delen de oplosinstructies voor de vijf meest voorkomende signalen met u, zodat u deze snel en makkelijk kunt oplossen. In het SWP vindt u de oplosinstructies voor de volgende signaalcodes: 

  • 77: de deeltijdfactor mag niet nul zijn in de eerste inkomstenperiode; 
  • 163: premiegrondslag is niet correct; 
  • 164: premie is niet correct; 
  • 409: ikp verwacht overschrijden jaargrens nieuwe ikv; 
  • 702: ikv niet geleverd 

Verwerk de signalen voor juiste pensioenrechten 

Alleen als u de openstaande signalen oplost, worden de pensioenrechten van uw medewerkers correct geregistreerd. Lost u de signalen niet op, dan kan dit tot gevolg hebben dat de gegevens van uw medewerker niet juist staan op het Uniform Pensioenoverzicht en in MijnABP. 

Blijf uw feedback geven 

In de toekomst willen wij deze oplosinstructies aanvullen. Uw feedback stellen wij daarom erg op prijs. U kunt dit doorgeven via frontoffice-inc@apg.nl

Krijgt u een ander signaal of weet u niet hoe u een signaal moet oplossen? Bekijk de oplosinstructies.

Hulp nodig?