Drie tips om pensioenbewustzijn te vergroten

U wilt het pensioenbewustzijn onder uw werknemers vergroten. Want pensioen kan ingezet worden bij strategische HR-thema’s binnen uw organisatie, zoals duurzame inzetbaarheid, financiële bewustwording en vitaliteit. Maar waar begint u? Jeannette Oostdijk, Strategisch adviseur HRM bij gemeente Apeldoorn, geeft drie tips.

Benader pensioenbewustzijn integraal

'Integraal wil zeggen: door alle lagen in de organisatie en in alle levensfases en leeftijdscategorieën van uw medewerkers. Betrek ook de jongeren hierbij. Laat medewerkers nadenken welke levensgebeurtenissen gevolgen kunnen hebben in een bepaalde levensfase. Faciliteer hen daarin, bijvoorbeeld door workshops te organiseren.’

Benadruk financiële fitheid

‘Financieel fit als thema wordt steeds belangrijker: maak uw werknemers ervan bewust dat pensioen daar een belangrijk onderdeel van is. Stimuleer medewerkers zichzelf deze vragen te stellen: hoe sta ik ervoor? Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Want dat is voor iedereen anders.’

Geef uw werknemers toegang tot pensioeninformatie

‘Faciliteer uw werknemers in waar zij terecht kunnen voor vragen. Attendeer hen bijvoorbeeld op de website van ABP. Bied voor alle categorieën de juiste informatie aan. Ga in gesprek en organiseer bijeenkomsten om pensioen bespreekbaar en inzichtelijk te maken.’

Gemeente Apeldoorn won dit jaar de ABP PensioenPluim, de prijs voor de werkgever die de beste initiatieven ontwikkelt voor meer pensioenbewustzijn bij medewerkers. In het interview met Jeannette Oostdijk leest u meer over de aanpak bij gemeente Apeldoorn.