Wat is het vernieuwde pensioenstelsel?

Wat u als werkgever moet weten

Het vernieuwde pensioenstelsel gaat uiterlijk in 2028 in. Alle pensioenfondsen stappen dan over naar de nieuwe regels voor pensioen. Waarom komt er een vernieuwd pensioenstelsel? En hoe ziet dat er straks uit? Op deze pagina geven we antwoord op die vragen.

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

De overheid en vakbonden zien dat het huidige stelsel niet meer goed past bij deze tijd. Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de oude pensioenregels niet goed. Daarom is het nodig het pensioenstelsel te veranderen. 

Tegelijkertijd behouden we de goede dingen. Zeker onder de solidaire premieregeling blijven werknemers samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als uw werknemer met pensioen gaat, ontvangt deze het leven lang pensioen. U en uw werknemer blijven maandelijks premie betalen waarmee uw werknemer bouwt aan het pensioen.

Hoe ziet het vernieuwde pensioenstelsel er straks uit?

Op dit moment moeten veel zaken nog verder worden uitgewerkt. Wat we al weten is dit: 

  • Premie wordt voorspelbaarder. De premieafdrachten zijn stabieler in het vernieuwde stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. 
  • Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard kunnen dalen.
  • Pensioen wordt transparanter. Uw werknemer krijgt straks een persoonlijk pensioenvermogen. Uw werknemer kan zelf zien hoeveel deze op dat moment opbouwt en hoe hoog de pensioenuitkering dan is. Uw werknemer ziet ook hoeveel deze, samen met u als werkgever, maandelijks inlegt en hoe snel dit bedrag groeit. Hoeveel uw werknemer uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Pensioen wordt persoonlijker. Het pensioenvermogen van uw werknemer verhuist straks mee bij het wisselen van baan.

Keuze uit twee pensioencontracten

Er komen straks 2 contracten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners van ABP kiezen een van deze 2 contracten. De solidaire premieregeling lijkt het meest op het pensioen zoals we dit kennen. De premieregeling biedt meer individuele keuzevrijheid.

Veel blijft hetzelfde

Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde. De AOW (pensioen van de overheid) en het ouderdomspensioen (pensioen van u als werkgever) blijven bestaan. Uw werknemers blijven deze ontvangen bij pensionering, zolang zij leven. En als uw werknemer overlijdt voordat deze met pensioen gaat, dan ontvangt de (ex)partner een nabestaandenpensioen.

Wanneer gaat er iets voor uw werknemer veranderen?

Voor uw werknemers verandert er de komende jaren nog niets. Het is de bedoeling dat alle pensioenfondsen uiterlijk 2028 overgaan naar het nieuwe stelsel.