Waar zorgt u als werkgever voor?

Vanuit de Wet Pensioencommunicatie heeft u, als werkgever, een zorgplicht naar uw werknemer toe als het gaat over pensioen. Hieronder leest u wat er van u wordt verwacht.

 • Tijdig pensioenaangifte doen
  Zodat wij uw werknemers tijdig kunnen informeren over de hoogte van hun pensioen en de gevolgen van wijzigingen in hun persoonlijke situatie.
 • ABP informeren zodra er nieuwe werknemers in dienst treden
  Want uw nieuwe werknemers moeten binnen drie maanden na indiensttreding een welkomstbrief van ABP hebben ontvangen.
 • Uw werknemer actief informeren bij belangrijke gebeurtenissen
  Zodat uw werknemer weet wat de gevolgen voor het pensioen zijn bij bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid, andere baan of uit elkaar gaan. Ook moet hij weten welke keuzes hij kan maken rondom de pensioenregeling.
 • Uw werknemer verwijzen naar abp.nl en mijnpensioenoverzicht.nl
  Zodat uw werknemer zelf kan bekijken hoeveel pensioen hij opbouwt.
Hulp nodig?