Waar zorgt ABP voor?

Ook ABP heeft haar plichten vanuit de Wet Pensioencommunicatie. Hieronder leest u waar ABP voor zorgt.

 • Correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig communiceren over de pensioenregeling
  Zodat uw werknemer snapt waarom pensioen belangrijk is en een goede financiële planning voor zijn oude dag kan maken.
 • Uw werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een welkomstbrief sturen
  Zodra uw werknemer start met pensioen opbouwen bij ABP ontvangt hij de Pensioen 1-2-3. Hierin staat wat in de ABP-regeling geregeld is, maar ook wat er niet geregeld is. De opzet van de Pensioen 1-2-3 is voor alle pensioenuitvoerders gelijk. Daardoor kan uw werknemer makkelijker pensioenregelingen met elkaar vergelijken.
 • Uw werknemer een jaarlijks pensioenoverzicht sturen (digitaal of per post)
  Zodat uw werknemer inzicht krijgt in de hoogte van zijn (te bereiken) pensioen.
 • Uw werknemer binnen drie maanden informeren bij wijzigingen
  Zodat uw werknemer weet wat wijzigingen in de pensioenregeling voor hem betekenen.
 • Uw werknemer informeren bij uitdiensttreding
  Als uw werknemer uit dienst gaat informeren wij hem met het zogenoemde ‘pensioenoverzicht einde deelneming’ over zijn opgebouwde pensioen en de keuzes die hij bij vertrek kan maken.
 • Uw werknemers op verzoek helpen bij vragen
  Bijvoorbeeld over de hoogte van hun pensioen als ze eerder willen stoppen met werken of hoe ze het pensioen kunnen verdelen bij een scheiding. Wij helpen ze dan inzicht hierin te krijgen.
Hulp nodig?