Wie doet wat rondom pensioen?

Informeert u uw werknemers over hun pensioen of verwijst u ze gelijk door? Als werkgever vertelt u uw werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Daar hoort pensioen ook bij. U heeft als werkgever hierin zelfs een zorgplicht vanuit de Wet Pensioencommunicatie.

Wat houdt de Wet Pensioencommunicatie in?

In de Wet Pensioencommunicatie staat dat de werkgever en het pensioenfonds gezamenlijk een rol hebben in het goed informeren van uw werknemers. Voor veel mensen is pensioen immers een ver-van-mijn-bedshow. Als ze beter op de hoogte zijn van pensioen, kunnen zij een goede financiële planning voor hun oude dag maken. 

Daarom zorgen we er samen voor dat uw werknemer weet:

  • hoeveel pensioen uw werknemer opbouwt en wat deze uiteindelijk kan verwachten
  • of dit voldoende is
  • wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes 
  • wat de eventuele risico’s zijn van de pensioenregeling