Uw rol rondom pensioen

Informeert u uw werknemers over hun pensioen of verwijst u ze gelijk door? Als werkgever vertelt u uw werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Daar hoort pensioen ook bij. U heeft hierin ook een zorgplicht vanuit de Wet Pensioencommunicatie.

Wat houdt de Wet Pensioencommunicatie in?

Pensioen blijft voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow. Daarom hebben de werkgever en het pensioenfonds gezamenlijk een rol in het goed informeren van uw werknemers. Zodat zij een goede financiële planning voor hun oude dag kunnen maken. 

Samen zorgen we dat uw werknemer weet:

 • hoeveel pensioen hij opbouwt en wat hij uiteindelijk kan verwachten
 • of dit voldoende is
 • wat de gevolgen zijn van keuzes die hij maakt
 • wat de eventuele risico’s zijn van de pensioenregeling
Voor uw werknemers bent u vaak het eerste aanspreekpunt als het gaat om arbeidsvoorwaarden, dus ook pensioen. Ook bent u vaak eerder dan een pensioenfonds op de hoogte van de persoonlijke situatie van de werknemer en dus ook voor mogelijke gevolgen op het pensioen.
 • Tijdig pensioenaangifte doen
  Zodat wij uw werknemers tijdig kunnen informeren over de hoogte van hun pensioen en de gevolgen van wijzigingen in hun persoonlijke situatie.
 • ABP informeren zodra er nieuwe werknemers in dienst treden
  Want uw nieuwe werknemers moeten binnen drie maanden na indiensttreding een welkomstbrief van ABP hebben ontvangen.
 • Uw werknemer actief informeren bij belangrijke gebeurtenissen
  Zodat uw werknemer weet wat de gevolgen voor het pensioen zijn bij bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid, andere baan of uit elkaar gaan. Ook moet hij weten welke keuzes hij kan maken rondom de pensioenregeling.
 • Uw werknemer verwijzen naar abp.nl en mijnpensioenoverzicht.nl
  Zodat uw werknemer zelf kan bekijken hoeveel pensioen hij opbouwt.
 • Correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig communiceren over de pensioenregeling
  Zodat uw werknemer snapt waarom pensioen belangrijk is en een goede financiële planning voor zijn oude dag kan maken.
 • Uw werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een welkomstbrief sturen
  Zodra uw werknemer start met pensioen opbouwen bij ABP ontvangt hij de Pensioen 1-2-3. Hierin staat wat in de ABP-regeling geregeld is, maar ook wat er niet geregeld is. De opzet van de Pensioen 1-2-3 is voor alle pensioenuitvoerders gelijk. Daardoor kan uw werknemer makkelijker pensioenregelingen met elkaar vergelijken.
 • Uw werknemer een jaarlijks pensioenoverzicht sturen (digitaal of per post)
  Zodat uw werknemer inzicht krijgt in de hoogte van zijn (te bereiken) pensioen.
 • Uw werknemer binnen drie maanden informeren bij wijzigingen
  Zodat uw werknemer weet wat wijzigingen in de pensioenregeling voor hem betekenen.
 • Uw werknemer informeren bij uitdiensttreding
  Als uw werknemer uit dienst gaat informeren wij hem met het zogenoemde ‘pensioenoverzicht einde deelneming’ over zijn opgebouwde pensioen en de keuzes die hij bij vertrek kan maken.
 • Uw werknemers op verzoek helpen bij vragen
  Bijvoorbeeld over de hoogte van hun pensioen als ze eerder willen stoppen met werken of hoe ze het pensioen kunnen verdelen bij een scheiding. Wij helpen ze dan inzicht hierin te krijgen.
Als werkgever wilt u zich zoveel mogelijk bezighouden met uw kerntaken. Dat snappen wij en daarom ondersteunen wij u ook. Dat doen we op verschillende manieren:
 • Werkgeversnieuwsbrief Wegwijs
  Via de nieuwsbrief informeren wij u over wijzigingen in de pensioenregeling. Dit doen we zoveel mogelijk voorafgaand aan de communicatie aan uw werknemers zodat u voorbereid bent op eventuele vragen van uw werknemers.
 • Werkgeversbijeenkomsten
  Ieder jaar organiseren wij werkgeversbijeenkomsten om met u in gesprek te gaan over wijzigingen in de pensioenregeling.
 • Persoonlijk contact met onze Werkgeversbediening
  Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Pensioenvoorlichting
  In samenspraak met u, kunnen we kijken wat de mogelijkheden van pensioenvoorlichting zijn.
 • HR Checklist werkgevers
  Een online checklist waarmee u uw werknemers duidelijk kan maken op welke momenten ze aan hun pensioen moeten denken.
 • ABP Pensioen Academie
  U kunt trainingen en workshops volgen om pensioenvragen van werknemers beter te kunnen beantwoorden. Ook hebben we online pensioencursussen die uw HR-medewerkers kunnen volgen om hun pensioenkennis bij te spijkeren.
 • Helder Overzicht en Inzicht
  Deze online tool in MijnABP helpt uw werknemers om inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven na pensionering. Voor werkgevers hebben we verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om deze onder de aandacht te brengen bij uw werknemers.
 • Pensioenpot
  Deze online tool in MijnABP helpt uw werknemers te zien hoeveel geld ze inleggen voor hun pensioen en wat ze uiteindelijk krijgen.
Hulp nodig?