Wat is het nieuwe pensioenstelsel?

Wat u als werkgever moet weten

Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk in 2027 in. Alle pensioenfondsen stappen dan over naar de nieuwe regels voor pensioen. Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel? En hoe ziet dat er straks uit? Op deze pagina geven we antwoord op die vragen.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De overheid en vakbonden zien dat het huidige stelsel niet meer goed past bij deze tijd. Het is in dit stelsel bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. Ook is het niet flexibel genoeg voor deze moderne tijd, waarin werknemers vaak van baan veranderen. 

Het nieuwe stelsel betekent niet dat alles gaat veranderen. Zeker onder het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) blijven werknemers samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als uw werknemer met pensioen gaat, ontvangt hij zijn leven lang pensioen. U en uw werknemer blijven maandelijks premie betalen waarmee uw werknemer bouwt aan zijn pensioen.

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel er straks uit?

Op dit moment moeten veel zaken nog verder worden uitgewerkt. Wat we al weten is dit: 

  • Premie wordt voorspelbaarder. De premieafdrachten zijn stabieler in het nieuwe stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. 
  • Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merkt uw werknemer dit eerder in zijn pensioenpot of uitkering. Zit het economisch tegen, dan leidt dat tot een lagere pensioenopbouw of uitkering. 
  • Pensioen wordt transparanter. Uw werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot waarin hij beter kan zien hoeveel hij op dat moment opbouwt en hoe hoog zijn pensioenuitkering dan is. 
  • Pensioen wordt persoonlijker. De pensioenpot van uw werknemer verhuist straks met hem mee als hij van baan wisselt.

Keuze uit twee pensioencontracten

Er komen straks 2 contracten: het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) en de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP). De sociale partners van ABP kiezen een van deze 2 contracten. Het NPC lijkt het meest op het pensioen zoals we dit kennen. De premieregeling biedt meer individuele keuzevrijheid.
Hulp nodig?