Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u, als werkgever?

Veel regels moeten vakbonden en overheid nog verder uitwerken. Momenteel werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wetgeving verder uit.

In 2022 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Dan weten we beter wat de nieuwe wet precies betekent voor u als werkgever. De nieuwe pensioenwet gaat in 2023 in.
Hulp nodig?