Veelgestelde vragen

over het vernieuwde pensioenstelsel

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers over het vernieuwde pensioenstelsel.

De premieafdrachten zijn stabieler in het vernieuwde stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. Voor u als werkgever zijn er waarschijnlijk geen grote veranderingen. U en uw werknemer blijven maandelijks premie betalen waarmee uw werknemer bouwt aan zijn pensioen.

U hoeft nu nog niets te doen. Eerst wordt gekozen welk pensioencontract het beste bij de deelnemers past: de solidaire of de flexibele premieregeling. Deze keuze maken de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties). Voorlopig hebben zij gekozen voor de sociale premieregeling. Deze keuze is een werkhypothese. Als duidelijk is hoe de wet er uiteindelijk uitziet, maken zij hun definitieve keuze (naar verwachting in 2025). Als werkgever hoeft u dus geen keuze te maken.

Als de werkgever verplicht deelneemt aan de pensioenregeling

De OR heeft geen rol in de overgang naar het vernieuwde stelsel als

  • de pensioenregeling in een cao is vastgelegd, of
  • er sprake is van verplichte deelname aan een pensioenregeling.

De sociale partners bewaken in dit geval de evenwichtige overgang naar een vernieuwde pensioenregeling. De OR wordt wel geïnformeerd door de werkgever. 

Als er geen cao of verplichte deelname is, heeft de OR instemmingsrecht. In de cao kan wel een regeling staan, maar niet noodzakelijk een uitvoerder. In dat geval heeft de OR nog wel instemmingsrecht op de keuze van de uitvoerder.

Als er sprake is van vrijwillige deelname aan de pensioenregeling

De OR heeft alleen een rol als

  • er geen sprake is van verplichte deelname én
  • de pensioenregeling niet inhoudelijk is geregeld via een cao.

In dit geval heeft de OR instemmingsrecht en hebben de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering een adviesrecht op het wijzigen van de pensioenregeling.

Veel regels moeten vakbonden en overheid nog verder uitwerken. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer eind maart 2022. De nieuwe pensioenwet gaat naar verwachting in 2023 in. De daadwerkelijke transitie en het moment dat er echt iets voor u en uw werknemers verandert ligt naar verwachting pas in 2026.

Op dit moment is dit nog niet duidelijk. De sociale partners moeten kiezen wat er gebeurt met bestaande opgebouwde pensioenen. Ze kunnen ervoor kiezen om opgebouwde pensioenen mee te nemen naar het vernieuwde stelsel. Of ervoor kiezen de opgebouwde pensioenen te handhaven zoals ze zijn, en alleen de nieuwe pensioenopbouw in het vernieuwde pensioenstelsel te doen. Uiterlijk in 2024 moeten zij hierover een besluit nemen.

Als werkgever kunt u vragen van uw werknemers krijgen over de vernieuwde pensioenregels. Op dit moment kunt u hen het beste doorverwijzen naar onze Klantenservice of naar onze pagina. U kunt uw werknemers ook wijzen op de website onsnieuwepensioen.nl. Dit is een website van de overheid en de pensioensector, waarop algemene informatie staat over de vernieuwde regels voor pensioen.

In onderstaande video wordt in 1,5 minuut uitgelegd waarom er een vernieuwd pensioenstelsel komt en wat het inhoudt. Deze video kunt u met uw werknemers delen.