Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

In 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe? Op deze pagina ziet u wat u de komende tijd kunt verwachten.
  • Medio 2022: het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel wordt behandeld in de Tweede Kamer.
  • 1 januari 2023: de beoogde ingangsdatum voor de nieuwe wet. Duidelijkheid over financiële spelregels voor de overgangsperiode.
  • Voorjaar 2024: sociale partners (werkgevers en werknemers) beslissen over bestaande pensioenen: gaan die wel of niet mee in het nieuwe stelsel?
  • 1 januari 2025: sociale partners maken de definitieve keuze tussen de 2 soorten pensioencontracten die er zijn.
  • Begin 2026: de meeste pensioenfondsen gaan over op het nieuwe stelsel.
  • Uiterlijk 1 januari 2027: het nieuwe pensioenstelsel gaat in, alle fondsen stappen over op het nieuwe stelsel.
In onderstaande tijdlijn ziet u de route naar het nieuwe pensioenstelsel, voor besturende en uitvoerende rollen.