Tijdlijn vernieuwde pensioenstelsel

In 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe? Op deze pagina ziet u wat u de komende tijd kunt verwachten.

  • 1 juli 2023: de beoogde ingangsdatum voor de nieuwe wet. Duidelijkheid over financiële spelregels voor de overgangsperiode.
  • Voorjaar 2024: sociale partners (werkgevers en werknemers) beslissen over bestaande pensioenen: gaan die wel of niet mee in het vernieuwde stelsel?
  • 1 januari 2025: sociale partners maken de definitieve keuze tussen de 2 soorten pensioencontracten die er zijn.
  • Begin 2026: de meeste pensioenfondsen gaan over op het vernieuwde stelsel.
  • Uiterlijk 1 januari 2027: het vernieuwde pensioenstelsel gaat in, alle fondsen stappen over op het vernieuwde stelsel.

In onderstaande tijdlijn ziet u de route naar het vernieuwde pensioenstelsel, voor besturende en uitvoerende rollen.

Tijdlijn wetgevingstraject

Het wetgevingsproces voor de Wet toekomst Pensioenen is nog in volle gang. Hoe verloopt dit wetgevingsproces en op welke momenten is er een rol weggelegd voor de sociale partners, pensioenuitvoerders en verzekeraars? Bekijk het in de tijdlijn op werkenaanonspensioen.nl.