Stap voor stap klant worden

U wilt zich aansluiten bij ABP. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat regelen wij voor u en wat moet u zelf doen? Stap voor stap leggen wij u uit hoe u klant wordt bij ABP.

question-step-146a401cbc

Is uw organisatie verplicht tot aansluiting bij ABP?

verplicht

Uw organisatie is verplicht aangesloten

U regelt uw aanmelding in drie stappen.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Hier vult u de gegevens van uw organisatie in. Opsturen kan per e-mail: werkgeversadministratie@abp.nl

Of per post:
ABP Incasso
Postbus 4823
6401 JM Heerlen

Voor uw pensioenadministratie en pensioenaangifte logt u in op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). U heeft hiervoor eHerkenning nodig, betrouwbaarheidsniveau EH3. Heeft u al eHerkenning? Dan vraagt u via uw eHerkenning-leverancier eenvoudig de gratis APG-diensten aan.

 

Hebben we alles van u ontvangen? Dan ontvangt u van ons uw werkgeversnummer en informatie om uw pensioenadministratie op te starten. 

Voortaan doet u iedere maand pensioenaangifte. U doet dit via ons Selfservice Werkgevers Portaal óf via uw salarispakket. Lees meer over uw pensioenaangifte

Op basis van uw aangifte betaalt u ook uw pensioenpremie. De eerste keer valt uw premie misschien wat hoger uit. U betaalt dan met terugwerkende kracht over meerdere loontijdvakken tegelijk premie.

vrijwillig

Uw organisatie wil vrijwillig aansluiten

Uw organisatie is niet verplicht aangesloten bij ABP. Toch wilt u verzekerd zijn van een goede pensioenregeling. Sluit dan vrijwillig aan bij ABP.

 

Uw organisatie voldoet aan minimaal 1 van de 3 onderstaande voorwaarden:

 • De loonontwikkeling moet minimaal gelijk zijn aan die van een andere organisatie binnen de sectoren van overheid en onderwijs.
 • Uw organisatie heeft een bestuurlijke en/of financiële relatie met een werkgever die verplicht is aangesloten bij ABP.
 • Uw organisatie of de organisatie waar uw organisatie uit voortkomt was eerder verplicht aangesloten bij ABP.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Dan heeft u een instemmingsverklaring van de ondernemingsraad nodig.
 • Uw organisatie is niet verplicht bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aangesloten. Is dit wel het geval? Dan heeft uw organisatie een dispensatiebeschikking (vrijstelling) nodig van het andere bedrijfstakpensioenfonds.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kan uw organisatie een verzoek tot vrijwillig aansluiten doen. Het bestuur van ABP kan, ook als u aan alle voorwaarden voldoet, toch uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld omdat het bestuur de afstand tot de doelgroep van ABP te groot vindt.

Houd er ook rekening mee dat:

 • U mogelijk een entreesom betaalt
  Als u vrijwillig wilt aansluiten bij ABP kijken wij of uw aansluiting een nadelig financieel effect heeft voor ABP. Is dat het geval, dan betaalt u een entreesom voor uw aansluiting. Het maakt hierbij niet uit of u wel of niet een collectieve waardeoverdracht aanvraagt.
 • U mogelijk de kosten voor een afwikkelaansluiting betaalt
  Meldt u alleen werknemers aan die al bij ABP pensioen opbouwen? En niet uw overige werknemers? Dan betaalt u kosten voor een afwikkelaansluiting.
 • Uw aansluiting 5 jaar geldig is
  De vrijwillige aansluiting is telkens voor een periode van 5 jaar. Deze wordt iedere keer (stilzwijgend) verlengd voor dezelfde periode.

Om te kunnen beoordelen of uw organisatie zich mag aansluiten bij ABP stuurt u ons een verzoek. Zo kunnen we ook vaststellen of u een entreesom of de kosten voor een afwikkelaansluiting moet betalen. U levert het volgende aan ons aan:

1. Een formeel verzoek om toe te treden tot het fonds

Dit verzoek moet ondertekend zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger (naam en functie) van uw organisatie. In dit verzoek neemt u het volgende op:

 • Een toelichting waarom u graag wilt aansluiten.
 • Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van uw organisatie.
 • De gewenste ingangsdatum: bij voorkeur de eerste dag van een toekomstige maand.
 • De gegevens van uw contactpersoon: naam, telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres.
 • Indien van toepassing: uw relatie met een verplicht dan wel vrijwillig aangesloten ABP-werkgever.
 • Het aantal werknemers dat u in dienst heeft en bij welk pensioenfonds deze werknemers nu zijn aangesloten.
 • Of alle (huidige en toekomstige) werknemers bij ABP pensioen gaan opbouwen.

2. Aanvullende documenten

Deze voegt u toe als bijlage bij uw formele verzoek:

 • De akte van oprichting of (gewijzigde) statuten.
 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: niet ouder dan 6 maanden.
 • De cao of arbeidsvoorwaarden die in uw organisatie van toepassing zijn en dan met name de loonontwikkeling.
 • Een Excel-spreadsheet van alle werknemers met de volgende gegevens: achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht, BSN, fulltime jaarinkomen, deeltijdfactor en of ze nu ook al ABP-deelnemer zijn.
 • Een dispensatiebeschikking (vrijstelling) als u onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt.
 • Een instemmingsverklaring van uw ondernemingsraad of een verklaring dat u geen ondernemingsraad heeft.

Deze gegevens kunt u per e-mail naar ons sturen. Zodra wij deze ontvangen hebben, houden wij u via e-mail op de hoogte van de voortgang.

Als wij alle benodigde informatie hebben ontvangen hoort u binnen 3 weken van ons of uw organisatie bij ons kan aansluiten. Als dat zo is, ontvangt u per post:

 • 2 overeenkomsten vrijwillige aansluiting
  U tekent de overeenkomsten en stuurt deze beide aan ons terug.
 • Eventueel een factuur
  U ontvangt een factuur als u een entreesom of de kosten voor de afwikkelaansluiting moet betalen.
 • Aanmeldformulier werkgeversadministratie
  Hiermee geeft u nog een aantal aanvullende gegevens door voor uw pensioenadministratie.

Voor uw pensioenadministratie en pensioenaangifte logt u in op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). U heeft hiervoor eHerkenning nodig, betrouwbaarheidsniveau EH3. Heeft u al eHerkenning? Dan vraagt u bij uw eHerkenning-leverancier eenvoudig de gratis APG-diensten ‘Werkgever’ en ‘Pensioenaangifte’ aan.

U stuurt de ondertekende overeenkomsten retour en betaalt de eventuele factuur. ABP tekent nu ook de overeenkomsten. U ontvangt 1 exemplaar per post retour voor uw eigen administratie. Vervolgens ontvangt u van ons uw werkgeversnummer en informatie om uw pensioenadministratie op te starten. 

Voortaan doet u iedere maand pensioenaangifte. U doet dit via ons Selfservice Werkgevers Portaal óf via uw salarispakket. Lees meer over uw pensioenaangifte

Op basis van uw aangifte betaalt u ook uw pensioenpremie. De eerste keer betaalt u misschien iets meer premie dan u had verwacht. U betaalt dan met terugwerkende kracht over meerdere loontijdvakken tegelijk premie.

onbekend

U weet niet of uw organisatie verplicht is tot aansluiting bij ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor organisaties in de sector overheid en onderwijs. Is uw organisatie actief in een van onderstaande sectoren? Dan brengt u verplicht uw pensioenregeling bij ABP onder.

 • Rijk
 • Gemeenten 
 • Provincies 
 • Defensie
 • Politie
 • Rechterlijke macht
 • Waterbedrijven
 • Universitaire medische centra (UMC's)
 • Onderwijs* (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie)
 • Universiteiten 
 • Onderzoeksinstellingen

*Alleen onderwijsinstellingen die voor 51% gefinancierd worden door de overheid of organisaties die door de wet verplicht moeten aansluiten bij ABP.

Is uw organisatie verplicht om aan te sluiten? Bekijk direct hoe u het regelt. Valt u niet onder de verplichtstelling? Mogelijk kunt u vrijwillig bij ons aansluiten.

Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer. Wij helpen u graag om vast te stellen of u onder de verplichtstelling valt.