Wie ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen?

Waarom het belangrijk is met uw werknemer in gesprek te gaan

Wordt uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan kan hij bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. En bij ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar wie ontvangt dit arbeidsongeschiktheidspensioen als uw werknemer nog in dienst is: uw werknemer of u? Het is belangrijk dat u hierover met uw werknemer in gesprek gaat.

Uw werknemer heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als hij een WIA-uitkering ontvangt. ABP keert het arbeidsongeschiktheidspensioen uit aan uw werknemer. Zolang hij nog bij u in dienst is, kan hij ervoor kiezen dat ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u, als werkgever, uitkeert.

In gesprek met uw werknemer

Wij raden u aan hierover met uw werknemer in gesprek te gaan en met hem af te spreken wie het arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP ontvangt. Hiermee voorkomt u dat er achteraf correcties moeten plaatsvinden.

Arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen

UWV informeert ons automatisch als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat wij die informatie van UWV hebben gekregen en hebben verwerkt. Daarna sturen we uw werknemer een brief waarin we hem verwijzen naar MijnABP om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. 

Kiest uw werknemer ervoor dat u als werkgever het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt? Dan kan hij de aanvraag niet via MijnABP indienen, maar vult hij samen met u het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in.

Wat gebeurt er zodra uw werknemer uit dienst gaat?

Uw werknemer kan ervoor gekozen hebben het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u te laten uitbetalen. Zodra hij uit dienst gaat, zorgt ABP er automatisch voor dat de uitkering naar uw werknemer wordt overgemaakt. Hierover worden u en uw werknemer geïnformeerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Op deze pagina leest u wat u en uw werknemer moeten weten over:

  • het arbeidsongeschiktheidspensioen
  • premievrije opbouw
  • het aanvragen en uitbetalen
  • voorwaardelijk pensioen veiligstellen
  • vrijwillig pensioenopbouw aanvullen.

09-02-2021

Hulp nodig?