Waardeoverdracht kleine pensioenen

De regels voor kleine en heel kleine pensioenen zijn veranderd. Kleine pensioenen worden automatisch samengevoegd en heel kleine pensioenen vervallen. Voor deze automatische waardeoverdracht maakt het niet uit hoe hoog de dekkingsgraad is.

Wat zijn kleine en heel kleine pensioenen?

  • Kleine pensioenen zijn pensioenen tussen € 2 en € 503,24 bruto per jaar*. Deze pensioenbedragen worden automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Uw medewerker hoeft hiervoor niets te doen. 
  • Heel kleine pensioenen zijn pensioenen van € 2 per jaar of minder. Deze pensioenbedragen vervallen.
* afkoopgrens 2021. In 2020 bedroeg de afkoopgrens € 497,27; in 2019 € 484,09; in 2018 € 474,11.

Waarom automatische waardeoverdracht?

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is ingegaan op 1 maart 2018. Deze wet regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één pensioen. Zodat uw werknemer straks niet van meerdere pensioenuitvoerders een klein bedrag krijgt, maar van 1 pensioenuitvoerder een groter bedrag. ABP voert deze waardeoverdracht stapsgewijs uit.

Wanneer merkt uw werknemer hier iets van?

Pensioenopbouw > € 2 - € 503,24

  • Werknemers die sinds 2018 geen pensioen meer opbouwen bij ABP hebben in december een brief ontvangen over de automatische waardeoverdracht. 
  • Werknemers die vanaf 1 januari 2019 geen pensioen meer opbouwen bij ABP, krijgen een brief binnen een jaar nadat hun pensioenopbouw bij ABP stopte. 
  • Werknemers die vóór 2018 gestopt zijn met pensioen opbouwen bij ABP, krijgen naar verwachting in 2023 hun kleine pensioen overgedragen.

Pensioenopbouw ≤ € 2 

  • Is uw werknemer vóór 1 januari 2019 gestopt met pensioen opbouwen bij ABP? Dan ontvangt hij in 2019 een brief om dit pensioen af te kopen. Kiest hij hier niet voor, dan vervalt het hele kleine pensioen dat hij heeft opgebouwd.
  • Stopt uw werknemer op of na 1 januari 2019 met pensioen opbouwen bij ABP? Dan vervalt het hele kleine pensioen dat hij heeft opgebouwd. Dat is wettelijk verplicht.

Als uw werknemer niet wil dat ABP zijn kleine pensioen overdraagt, kan hij hiertegen bezwaar maken in MijnABP. Hierover krijgt hij dan nog bericht. 

Heeft uw werknemer hier vragen over? Verwijs hem dan naar onze pagina met de meestgestelde vragen over dit onderwerp.


Laatste update van dit bericht: 07-01-2021

07-02-2020

Hulp nodig?