Voorwaardelijk pensioen veiligstellen: wat moet u, als werkgever, weten?

Is uw werknemer 60 jaar of ouder? Dan stelt hij zijn voorwaardelijk pensioen veilig door uiterlijk op ontslagdatum zijn pensioen voor (minimaal) 10% in te laten gaan. Let op: hij moet zijn pensioen wel vóór zijn ontslag aanvragen!

Of uw werknemer recht heeft op voorwaardelijk pensioen (een tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU-regeling), ziet hij op zijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en MijnABP.

Wanneer ontvangt uw werknemer voorwaardelijk pensioen?

  • Als hij op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst was bij een bij ABP aangesloten werkgever. 
  • Als hij onafgebroken in dienst blijft bij een bij ABP aangesloten werkgever tot 1 januari 2023. Of tot aan het moment waarop zijn pensioen bij ABP ingaat, als dat vóór 1 januari 2023 is.
Lees hier wat ‘onafgebroken in dienst zijn’ betekent. Voldoet uw werknemer niet aan de voorwaarden? Dan vervalt het recht op voorwaardelijk pensioen.

Wanneer vervalt het voorwaardelijk pensioen?

Er zijn een aantal situaties waarin het voorwaardelijk pensioen van uw werknemer vervalt. Dit kan zijn als hij: 

  • zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt; 
  • stopt met werken voor of na zijn AOW-leeftijd en zijn pensioen nog even uitstelt; 
  • na zijn AOW-leeftijd doorwerkt, maar geen pensioen meer opbouwt (als hij pensioen blijft opbouwen, dan vervalt zijn voorwaardelijk pensioen niet).

Hoe voorkomt uw werknemer dat zijn voorwaardelijk pensioen vervalt?

Is uw werknemer 60 jaar of ouder? Dan stelt hij zijn voorwaardelijk pensioen veilig door zijn pensioen al voor (minimaal) 10% in te laten gaan. Let op: hij moet zijn pensioen wel vóór zijn ontslag aanvragen! Heeft hij hierover een vraag? Dan kan hij contact met ons opnemen. 

Belangrijk om te weten:

  • De hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen kan wijzigen als de regeling verandert. 
  • Kiest uw werknemer ervoor om zijn voorwaardelijk pensioen veilig te stellen, door al voor (minimaal) 10% met pensioen te gaan? En krijgt hij nog andere uitkeringen of gaat hij deze nog krijgen? Bijvoorbeeld van de Belastingdienst of het UWV? Dan kunnen deze uitkeringen lager worden. Uw werknemer kan contact opnemen met de uitkerende instantie voor de gevolgen voor zijn uitkering.

Neemt uw werknemer voorafgaand aan zijn pensioen levensloopverlof op?

Tijdens levensloopverlof blijft uw werknemer bij u in dienst. Daarom vervalt het recht op voorwaardelijk pensioen niet tijdens levensloopverlof. Zorg ervoor dat het pensioen van uw werknemer direct aansluit op zijn levensloopverlof. Dan is zijn voorwaardelijk pensioen veiliggesteld. Lees meer over voorwaardelijk pensioen.

07-02-2020

Hulp nodig?