Voorlopige pensioenpremie 2020 nog niet bekend

Vorig jaar hebben wij u in juli geïnformeerd over een eerste inschatting van de pensioenpremie. Dit deden we zodat u bij het maken van uw begroting alvast rekening kon houden met de kosten voor de pensioenpremie. Wij kregen in 2018 positieve reacties van werkgevers hierover. Helaas lukt het ons dit jaar niet u wederom zo tijdig te informeren over de pensioenpremie van volgend jaar. Op dit moment is een aantal elementen met invloed op de vaststelling van de premie voor 2020 dusdanig onzeker dat wij nu nog geen voorlopige premie voor volgend jaar kunnen vaststellen.

Onderzoek nodig naar aanleiding van gedaalde rente en advies commissie parameters

De afgelopen periode is de rente weer flink gedaald. Daarnaast heeft de commissie parameters, in opdracht van de Minister van Sociale Zaken naar de rekenregels gekeken waarmee pensioenfondsen moeten werken. De huidige rentestand en het door de Minister en DNB onderschreven advies van de commissie om de inflatie en rendementen per 1 januari 2020 naar beneden bij te stellen, maakt verder onderzoek naar de effecten nodig. ABP onderzoekt nu wat de gevolgen kunnen zijn voor de pensioenpremie voor 2020.

Voorlopige pensioenpremie mogelijk aan einde derde kwartaal bekend

Zoals gebruikelijk zal de pensioenpremie voor 2020 in november 2019 worden vastgesteld. De komende periode probeert ABP om tot een prognose te komen. Wij hopen die prognose van de premies 2020 met u te kunnen delen aan het einde van september.

12-07-2019

Hulp nodig?