Verwachtingen uitspreken voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid

Uit de literatuur is bekend dat het schenden van het psychologisch contract zijn weerslag heeft op de inzetbaarheid van medewerkers. Hoe is dat in de praktijk?

Het psychologisch contract bestaat uit de impliciete en expliciete verwachtingen tussen werkgevers en werknemers. Thijs Hazewinkel, teamchef bij de politie, deed onderzoek naar de kijk van zijn collega-leidinggevenden op dit verband. Zijn masterthesis kreeg de titel ‘Agent voor het leven?’.
Wat Thijs het meest opvalt is dat leidinggevenden wel weten dat er een verschil in verwachtingen is met die van hun teamleden, maar dat ze daar niets mee doen. Ze weten namelijk niet dat dit gevolgen heeft voor prestaties en verzuim. Zijn respondenten bedankten hem na de interviews voor de nieuwe inzichten, hij zette hen met zijn vragen aan het denken. Dit bewustzijn is volgens Thijs nodig om de verwachtingen over en weer uit te spreken en bespreekbaar te maken. Zo voorkom je dat werkgever en werknemer onbedoeld uit elkaar groeien.
Na zijn afstudeeronderzoek voor de universiteit van Utrecht is Thijs zich ook meer bewust van zijn eigen rol als teamchef. Hij is erg benieuwd hoe andere bedrijven hun leidinggevenden op dit vlak inspireren en faciliteren. 

Wilt u meer weten over zijn scriptie of ervaringen uitwisselen, neem dan gerust contact met hem op.

13-05-2019

Hulp nodig?