Toolkit helpt u te informeren over verlagen

De financiële positie van ABP is iets verslechterd in oktober. De dekkingsgraad zakte van 88,2% naar 87,0%. Dat werd vooral veroorzaakt door een daling van de rente. De kans op een verlaging van de pensioenen is dus nog steeds reëel. Is de dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager dan 90%? Dan moeten we de pensioenen verlagen in 2021.

Een verlaging treft ook uw werknemers

Een verlaging van het pensioen treft niet alleen gepensioneerden: ook uw werknemers merken hier op de langere termijn iets van. Want het pensioen dat zij op 31 december 2020 hebben opgebouwd, wordt verlaagd. Dat heeft gevolgen voor hun latere pensioenuitkering.

Wat kunt u als werkgever doen?

Als ABP de pensioenen moet verlagen, dan geldt dit voor iedereen. Als werkgever heeft u hier dus geen invloed op. Naar uw werknemers toe heeft u vooral een informerende en faciliterende rol. U kunt hen wijzen op de rekenhulp. Die geeft een indicatie van wat een pensioenverlaging voor uw werknemer kan betekenen.

Gebruik de toolkit

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe u uw werknemers hierover kunt informeren. ABP helpt u daar graag bij. In een speciale toolkit vindt u allerlei communicatiemiddelen om de laatste berichten over verlagen te delen met uw werknemers, zoals:

  • De laatste nieuwsberichten over de kans op verlagen
  • Veelgestelde vragen en antwoorden
  • Een video die in 1 minuut uitlegt wat er wanneer staat te gebeuren
  • Een rekenhulp die (indicatief) het effect toont van verlaging op de verwachte pensioenbedragen
  • Een vlog van ABP bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool in gesprek met een deelnemer.
Deze middelen kunt u met uw werknemers delen via uw intranet of interne nieuwsbrief.

Meer weten?

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Relatiebeheer via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56.

25-11-2020

Hulp nodig?