Shoprecht in nettopensioenregeling vervalt

Bij de introductie van de nettopensioenregeling in 2015 konden uw werknemers zelf kiezen waar ze met hun beleggingskapitaal een pensioenuitkering zouden inkopen als ze met pensioen gaan. Dat kon bij ABP, maar ook bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar. Werknemers hadden daarmee in feite ‘shoprecht’. ABP heeft dit shoprecht per 1 oktober 2018 formeel uit het nettopensioenreglement gehaald.

Waarom is er geen shoprecht meer?

Werknemers die aan de nettopensioenregeling deelnemen zijn vanaf 2017 door ons op de hoogte gebracht van het gewijzigd standpunt van de Nederlandsche Bank (DNB). Er lag sinds oktober 2017 een wetsvoorstel klaar voor het opnieuw invoeren van het shoprecht, maar dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen juni weer ingetrokken. Daarom heeft ABP het shoprecht nu dus ook formeel uit de nettopensioenregeling gehaald.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Omdat het shoprecht sinds het gewijzigd standpunt van DNB niet meer van kracht is, verandert er in de praktijk niets. Gaat een werknemer met pensioen of overlijdt hij? Of eindigt zijn deelname aan de ABP-regeling? Dan koopt hij met zijn beleggingskapitaal een pensioenuitkering in bij ABP.

20-12-2018

Hulp nodig?