Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

In 2018 is de regeling over arbeidsongeschiktheid veranderd. Nog steeds hebben veel werkgevers vragen over dit onderwerp. Wist u dat u makkelijk kunt checken of uw werknemer recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen? Of wilt u weten wat er veranderd is in de procedure? We leggen het u graag uit.

Recht op pensioen?

Wilt u weten of uw werknemer recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen? Doe hier de check. Volg de stappen en zie waar uw werknemer recht op heeft en wat hij moet doen. Uw werknemer kan de check uiteraard ook zelf doen.

Wat is er ook alweer veranderd?

In 2018 is het pensioenreglement aangepast en veranderde ook de regeling rondom het arbeidsongeschiktheidspensioen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het dagloon volgens het UWV, en niet meer op het pensioengevend inkomen. 
  • Bijverdiensten hebben geen invloed meer op de hoogte van het pensioen. 
  • De werkgeversclaim is vervallen: als werkgever kunt u het arbeidsongeschiktheidspensioen alleen nog ontvangen na akkoord van uw werknemer.

Wij informeren uw werknemer

Zodra wij van UWV vernemen dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt, sturen wij hem binnen 3 maanden een brief. Daarin staat hoe hij zijn arbeidsongeschiktheidspensioen kan aanvragen.

Meer weten?

Lees meer informatie over arbeidsongeschiktheid. Hier ziet u ook de mogelijkheid om een online cursus te volgen. Handig als u er meer over wilt weten, of uw kennis wilt toetsen.

02-07-2020

Hulp nodig?