Premieverhoging verwacht in 2021

Premieprognose ABP bekend

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) van ABP stijgt in 2021 naar verwachting van 24,9% naar 26,6%. Omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente is een premiestijging noodzakelijk. Het definitieve besluit over de hoogte van de premie van 2021 wordt eind november genomen.

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is vorig jaar al aangekondigd. En in het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen (van 2,8% naar 2,0% in 2023). De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling 2021 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie.

De verwachte premiecijfers 2021

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 24,9% naar 26,6%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt van 0,82% naar 0,83%. Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De VPL-premie stijgt van 2,6% naar 3,1%. Hieraan gaan werknemers (weer) meebetalen (0,15%-punt). De werknemersbijdrage voor de VPL-regeling wordt verwerkt in de OP/NP-premie. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500 is de totale premieverhoging € 13 netto per maand vanaf januari 2021.

Premie stijgt verder in 2022 en 2023

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stapjes naar beneden gaat, zal - op basis van de huidige uitgangspunten - naar verwachting de premie ook in 2022 en 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder.

Definitieve premie pas in het najaar

Het definitieve besluit over de premie van 2021 wordt - zoals ieder jaar - eind november genomen, na advies van het Verantwoordingsorgaan van ABP.

21-07-2020

Hulp nodig?