Pensioenreglement verandert in 2020

Op 1 januari 2020 verandert het pensioenreglement van ABP op een aantal punten. Uw werknemer kan zijn ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dan enkel nog volledig ruilen. Ook worden bijspaarproducten voortaan samengevoegd.

Een andere belangrijke wijziging voor 2020 gaat over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin ziet uw werknemer voortaan drie scenario’s.

Traploos ruilen afgeschaft

Uw werknemer kan ervoor kiezen zijn ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen, of andersom. Hij kon dit pensioen traploos ruilen, wat betekent dat hij ieder gewenst bedrag van zijn ouderdomspensioen naar zijn nabestaandenpensioen kon overzetten of andersom. Vanaf 2020 is het traploos ruilen afgeschaft. Uw werknemer kan er dan enkel nog voor kiezen het volledige bedrag te ruilen of niet te ruilen. Het pensioen dat is opgebouwd vanaf 2018 kan niet meer geruild worden voor nabestaandenpensioen. Vanaf 2018 wordt nabestaandenpensioen opgebouwd van 70% van het ouderdomspensioen.

Bijspaarproducten samengevoegd

Werknemers die (voor een deel) geen pensioen opbouwen, kunnen vrijwillig blijven deelnemen aan de ABP-regeling. Bijvoorbeeld als ze arbeidsongeschiktheidspensioen of een werkloosheidsuitkering krijgen. In het pensioenreglement waren verschillende spaarvarianten opgenomen waarmee uw werknemer zijn pensioen kon aanvullen. Deze varianten worden nu gebundeld in één bijspaarproduct. Uw werknemer kan hier voor 25%, 50%, 75% of 100% aan deelnemen en mag deze keuze 1 keer per jaar wijzigen. Het ABP ExtraPensioen en het nettopensioen blijven in de huidige vorm bestaan. Alle voorwaarden voor bijspaarproducten kunt u vanaf 1 januari teruglezen in het pensioenreglement.

Uniform Pensioenoverzicht toont 3 scenario’s

In het nieuwe UPO vanaf 2020 ziet uw werknemer voortaan drie brutobedragen per maand staan. Met het middelste bedrag kan hij nagaan of het pensioenbedrag voor hem genoeg is om van rond te komen. Dit bedrag is inclusief de verwachte prijsindexatie en wijkt daarom af van het te bereiken pensioenbedrag. De andere twee bedragen laten zien hoe het pensioen van uw werknemer kan veranderen als het langere tijd erg mee- of tegenzit in onze economie. Als er ontwikkelingen zijn in de markt, maar ook als bijvoorbeeld de ABP-regeling of de persoonlijke situatie van uw werknemer wijzigt, kunnen deze bedragen veranderen. 

U vindt het volledige pensioenreglement vanaf 1 januari 2020 op onze website.

25-11-2019

Hulp nodig?