Pensioenpremie stijgt licht in 2020

De premie die u en uw werknemers voor het pensioen betalen, stijgt in 2020 licht. Dat heeft het bestuur van ABP vandaag besloten. Het totale premiepercentage stijgt met 0,4%-punt. De premies worden door werkgevers (70%) en werknemers (30%) samen betaald.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%. De sectorale premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt met gemiddeld 0,4%-punt naar 0,82%. Dat is nodig, want de kans op arbeidsongeschiktheid neemt met name op hogere leeftijd toe. Bekijk alle premies in de premietabel.

Op 30 september maakten we via de Wegwijs de eerste schatting voor de premie voor 2020 bekend. Dat bericht werd kort daarna herroepen. De premies in het nieuwsbericht van vandaag zijn de definitieve premies.

De premie stijgt waarschijnlijk fors in 2021

Pensioenen worden door de economische ontwikkelingen steeds duurder. De verwachting is dat de rente en de beleggingsopbrengsten laag blijven, waardoor er vanaf 2021 meer premie nodig is om de pensioenen te kunnen financieren. Om de premiestijging te beperken, kan ook het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd. Dat betekent dat uw werknemers minder pensioen gaan opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen.

Kans op verlaging in 2020 is aanzienlijk afgenomen

Deze week besloot minister Koolmees voor de duur van een jaar de rekenregels te versoepelen. Daardoor is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 aanzienlijk afgenomen. De minister heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad, waarbij ABP de pensioenen moet verlagen, bijgesteld naar 90%. Op 31 oktober was de dekkingsgraad van ABP 93,2%. Dat is positief nieuws. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2019 bepalend. Is die hoger dan 90%, dan is een verlaging van de pensioenen niet nodig. Voor de jaren na 2020 blijven verlagingen dreigen. De noodzaak van een nieuw stelsel blijft dan ook bestaan, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘We willen onnodige verlagingen voorkomen. Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2020

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft negatief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. Een minderheid was positief over het besluit. Bestuur en VO waren het eens over de noodzaak in de komende twee jaar stappen te zetten omdat pensioen duurder wordt, maar het VO wilde daarin niet pas in 2021, maar volgend jaar al een stap zetten.

21-11-2019

Hulp nodig?