Pensioenopbouw tijdens recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

We krijgen vaak de vraag wat de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid is. In dit bericht leggen we de gevolgen voor de pensioenopbouw aan u uit.

Ook als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan hij pensioen blijven opbouwen. Hoeveel er wordt opgebouwd is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, bouwt nog 50% pensioen op. Deze werknemer heeft ook de mogelijkheid om het pensioen aan te vullen tot het volledige pensioenbedrag, door bij te sparen. In onderstaande tabel ziet u wat de gevolgen zijn voor pensioenopbouw.
 Mate van arbeidsongeschiktheid  Opbouw  Bijsparen
 80-100%  50%  tot 100%
 65-80%  40%  tot 100%
 55-65%  30%  tot 100%
 45-55%  25%  tot 100%
 35-45%  20%  tot 100%
 < 35%  0%  -

Wanneer recht op premievrije pensioenopbouw tijdens ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen?

Uw werknemer heeft recht op premievrije pensioenopbouw tijdens ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen als deze ontslagen is vanuit een betrekking, waaruit arbeidsongeschiktheidspensioen door ABP is toegekend. De werknemer was daarbij deelnemer bij ABP en heeft dit arbeidsongeschiktheidspensioen ook bij ABP aangevraagd. Zolang de werknemer (nog) niet ontslagen is, loopt de pensioenopbouw gewoon door via de werkgever.

17-05-2019

Hulp nodig?