Pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Uw werknemer werkt door na zijn AOW-leeftijd. Kan hij dan nog pensioen opbouwen?

Dienstverband loopt door na AOW-leeftijd

Wanneer een dienstverband is gestart vóór de AOW-leeftijd en doorloopt ná de AOW-leeftijd, mag u het dienstverband blijven aanleveren. De werknemer bouwt dan langer pensioen op. Let op: Er mag geen onderbreking zijn in het dienstverband.

Vrijwillige opbouw

Een dienstverband die na de AOW-leeftijd is gestart, hoeft u niet aan te leveren. Er is dan namelijk geen sprake meer van pensioenopbouw. Wel kan een deelnemer ervoor kiezen om vrijwillig pensioen op te bouwen. Hierbij betaalt de werknemer zelf de premie. Kijk hier voor meer informatie.

Selfservice Werkgevers Portaal

Sinds kort wordt een nieuw signaal gesteld in het Selfservice Werkgevers Portaal wanneer u een dienstverband aanlevert met een aanvangsdatum na de AOW-leeftijd. Het betreft signaalcode 34 – Datum aanvang IKV moet voor datum bereiken AOW leeftijd liggen.

01-07-2019

Hulp nodig?