Een nieuw pensioenakkoord

Na jaren van onderhandelen is er een akkoord bereikt rond een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dit nu precies voor u als werkgever?

AOW-leeftijd bevroren

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen naar 67 jaar. Vanaf dat moment stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting.

Welke groep mensen ervaren de meeste impact van het nieuwe pensioenakkoord?

Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, zullen deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn het meest van merken. Hun AOW gaat nu acht tot elf maanden eerder in dan ze op basis van het huidige stelsel dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel, maar minder snel dan nu.

Verhogen of verlagen?

Het doel van het pensioenakkoord is dat het eerder mogelijk wordt om te verhogen. Dit akkoord moet rust creëren en in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel de kans op verlagen verminderen.

01-07-2019