Mosagroep wint de PensioenPluim

Mosagroep ontvangt PensioenPluim voor aangaan partnership

De Mosagroep in Cuijk ontving uit handen van Mark Bremen, relatiemanager ABP, de PensioenPluim voor de wijze waarop het gezamenlijk invulling geeft aan het verhogen van pensioenbewustzijn onder haar werknemers.

2500 salarisdossiers

Mosagroep is een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen in het stroomgebied van de Maas, van Limburg tot en met de Betuwe. Mosagroep verzorgt voor circa 125 basisscholen de gehele administratie waarmee Mosagroep zo’n 2.500 salarisdossiers onder haar hoede heeft.

Plan van aanpak

In het kader van strategische personeelsplanning heeft de Mosagroep de doelstelling om het financieel inzicht en hiermee het pensioenbewustzijn van de werknemers te verhogen. In samenwerking met ABP is een plan van aanpak gemaakt om te kijken hoe de Mosagroep deze doelstelling kon realiseren. Zo is er onder meer geïnvesteerd in de kennis van de HR afdeling, zijn er "Met pensioen gaan" events georganiseerd en hebben presentaties en individuele spreekuren plaatsgevonden.

Financieel inzicht bieden

Alleen al met het organiseren van de events "Met pensioen gaan" heeft de Mosagroep samen met ABP meer dan 200 werknemers ouder dan 60 jaar meer financieel inzicht kunnen bieden. Hierdoor hebben deze werknemers bewuste keuzes gemaakt.

ABP is erg blij met het partnership en dankt de Mosagroep voor de samenwerking.

20-02-2020

Hulp nodig?