Meet & greet pensioenambassadeurs

Leren hoe je je rol nog beter kan pakken en uitwisselen van elkaars ervaringen en activiteiten vandaag en in de nabije toekomst. Dat was het resultaat van een interactieve, levendige bijeenkomst waar pensioen- en levensfaseambassadeurs van de politie, provincies en MBO-scholen elkaar inspireerden met hun aanpak. Bestuurslid Jan van Zijl sprak zijn waardering uit voor het werk van de pensioenambassadeurs. Zij helpen ABP bij het uitleggen van pensioen en de mogelijkheden aan deelnemers. Pensioenambassadeurs vonden het fijn om elkaar en elkaars werkwijzen te leren kennen en inspiratie van buitenaf te krijgen. Na afloop werd door de aanwezigen volop genetwerkt.

Leren van elkaar

Pensioenambassadeurs vanuit de verschillende sectoren lichten in korte presentaties hun aanpak toe. Bij overeenkomsten werd instemmend geknikt en bij verschillen nieuwsgierig vragen over en weer gesteld. Komt een partner bijvoorbeeld mee naar een pensioengesprek en waarom? Mensen willen dat in eerste instantie vaak niet omdat het gesprek vaak plaatsvindt onder werktijd, maar belangrijke beslissingen kun je misschien wel beter met je partner samen maken.

Ook beaamden de aanwezigen dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor een gesprek. Zorg dat je de vragen van je collega helder krijgt en houd rekening met uitloop. Want tijdens een gesprek gaat het vaak over meer dan alleen pensioen. Je biedt als pensioenambassadeur ook een luisterend oor.

En hoe effectief is het gesprek met je collega? Lang niet overal worden de resultaten gemeten en vastgelegd, al peilen de ambassadeurs wel na afloop hoe mensen het gesprek vonden.

Inspiratie van buitenaf

Maar er was meer. ABP nodigde ook ambassadeurs van de Voorleesexpress uit. Hoe pakken zij zaken aan en wat kunnen ABP en pensioenambassadeurs daarvan leren? In een vraaggesprek met Jan van Zijl en de pensioenambassadeurs gaven Emma Bennis en Lisa Arnold een inkijkje in hun wereld. Wat voor een vrijwilligers zoeken zij? En wat doen ze wel of niet? Net zoals bij pensioenambassadeurs help je mensen op weg maar geef je geen advies.

Wat is Voorleesexpress

De VoorleesExpress is een project waarbij een vrijwilliger voorleest aan kinderen die opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Vrijwilligers stimuleren het leesplezier van kinderen en helpen de ouders om zelf actief te oefenen met voorlezen. Hiermee leveren ze een bijdrage een één van de meest prangende maatschappelijke uitdagingen: het terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid. De Voorleesexpress zit op meer dan 290 locaties in het land en heeft bijna 5.000 vrijwilligers.

De VoorleesExpress is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Alleen al in Amsterdam wachten op dit moment nog 600 gezinnen op een voorlezer. Daarom vraagt de VoorleesExpress bedrijven en organisaties hun werknemers uit te nodigen zich als voorlezer aan de VoorleesExpress te verbinden. Geïnteresseerd om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken? Neem contact met Emma Bennis of schrijf u in als vrijwilliger via www.voorleesexpress.nl

Vragen over de inzet van pensioenambassadeurs? Neem contact op met uw relatiemanager.

15-08-2019

Hulp nodig?