Help uw werknemer zijn voorwaardelijk pensioen veilig te stellen

25 januari 2022
Met ingang van 1 januari 2023 eindigt de regeling voor voorwaardelijk pensioen. Voldoet uw werknemer op 30 december 2022 aan de voorwaarden? Dan wordt het opgebouwde voorwaardelijke pensioen automatisch onvoorwaardelijk. Tot die datum gelden de huidige regels nog: bij ontslag of een onderbreking in het dienstverband kan uw werknemer het voorwaardelijk pensioen dus kwijtraken. We leggen u graag uit hoe u uw werknemer helpt om dit te voorkomen.

Wanneer krijgt uw werknemer voorwaardelijk pensioen?

Uw werknemer krijgt voorwaardelijk pensioen als deze  

  • op of na 1-1-1950 is geboren en
  • op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever en
  • onafgebroken in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023 of tot het moment waarop hij zijn ABP pensioen (gedeeltelijk) laat ingaan.
Op MijnABP of op het UPO kan uw werknemer zien of hij recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Zo stelt uw werknemer het voorwaardelijk pensioen veilig

Bij het einde van een dienstverband of onderbreking daarvan kan het voorwaardelijk pensioen dus vervallen. Is uw werknemer 60 jaar of ouder? Dan kan hij zijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen door zijn pensioen al voor (minimaal) 10% in te laten gaan. Hij moet zijn pensioen dan wel vóór zijn ontslag aanvragen!

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer vóór de ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. Het is ook verstandig als hij bij de eventuele andere uitkerende instanties (bijvoorbeeld UWV of Belastingdienst) informeert naar de mogelijke gevolgen voor zijn uitkering.

Goed om te weten:

Zit u met uw werknemer in een ontslagtraject vanwege arbeidsongeschiktheid (WIA-traject) en gaat dit ontslag pas in 2023 in? Dan is het voorwaardelijk pensioen sowieso veiliggesteld.

Lees meer over voorwaardelijk pensioen.