Eerste inschatting pensioenpremie 2020

Afgelopen vrijdag 27 september 2019 heeft ABP een bericht gepubliceerd met een schatting van de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2020. De publicatie van dit bericht was prematuur. De inhoud is nog niet bestuurlijk besproken. Daarom herroept ABP het bericht. We bieden onze excuses aan voor dit ongemak.

Doorkijk premie komende jaren

ABP is bezig de voor de toekomst te verwachten flinke stijging van de pensioenpremie in kaart te brengen. Een belangrijke bouwsteen daarbij is de aanhoudend lagere rente en lagere rendementsverwachting vanaf 2021. Dit heeft ook reeds de aandacht van de sociale partners. Genoemde elementen zijn van invloed op het vaststellen van de premie voor de komende jaren. De mate waarin dit van invloed is op de premie 2020 is nog onderwerp van bestuurlijke afweging.

Wanneer is de premie 2020 wél beschikbaar?

Tegen de achtergrond van de huidige omstandigheden bestudeert ABP de mogelijkheden om voor 2020 een prudente premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vast te stellen. Naar verwachting zal dit proces zoals u van ons gewend bent in november worden afgerond waarna het Verantwoordingsorgaan van ABP om advies gevraagd zal worden. Eind november volgt dan publicatie van de premie 2020. Het grote aantal factoren, van invloed op de premie, wil ABP zo goed mogelijk meewegen voordat zij een voorgenomen besluit formuleert.

01-10-2019

Hulp nodig?