Duurzame inzetbaarheid steeds vaker in cao

Steeds meer werkgevers zetten in op duurzame inzetbaarheid. Het aantal werknemers met een vorm van budget voor duurzame inzetbaarheid is in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2013.

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN. Het gaat dus de goede kant op, maar er is ook nog werk aan de winkel. Volgens de onderzoekers zijn er nog veel cao’s zonder zo’n regeling. Ook zijn niet alle regelingen flexibel genoeg, waardoor het budget soms alleen mag worden ingezet voor zaken gerelateerd aan de huidige functie. Verder zijn werknemers zelf nog te weinig betrokken bij hun eigen inzetbaarheid. We vroegen Petra Roza van netwerkbedrijf Alliander hoe zij dit hebben geregeld.

Duurzame inzetbaarheid bij Alliander

Werknemers van Alliander hebben € 500 per jaar te besteden voor duurzame inzetbaarheid. In 3 jaar tijd wordt dit bedrag opgebouwd tot maximaal € 1.500. Daarna vervalt het eerste jaar. Als het budget komt te vervallen krijgen medewerkers een melding, zodat ze het toch nog op kunnen maken. Van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij zelf investeert in de eigen inzetbaarheid.

4 thema’s

Volgens specialist salarissen en pensioenen Petra Roza weten haar collega’s hun budget goed in te zetten. ‘Op intranet vinden ze alle informatie en natuurlijk kunnen ze voor vragen bij ons terecht. Er zijn 4 thema’s om je eigen inzetbaarheid duurzaam te verbeteren: fit & gezond blijven (vitaliteit), je ontwikkeling (kennis en kunde), keuzes in je werk (inhoud en organisatie) en het gesprek (cultuur). Je kunt je budget besteden aan een cursus, lichaam en brein, loopbaan, meubilair en een gezonde leefstijl.’

Toestemming nodig van leidinggevende

‘We zijn sinds vorig jaar wel wat strenger gaan toezien dat het budget echt voor deze doelen wordt besteed. Daar hebben we regels voor opgesteld. Een werknemer vraagt toestemming aan zijn leidinggevende. Die bepaalt of de uitgave voldoet.’

Groot tekort aan technische mensen

‘Er is een groot tekort aan technische mensen in Nederland, daarom is het zo belangrijk om ze zo goed mogelijk gezond aan het werk te houden. Petra: ‘Oudere werknemers gaan richting hun pensioen ook nadenken over minder werken of demotie, in overleg met hun leidinggevende. We ondersteunen ze hierbij. Niet alleen tot aan de pensioenleeftijd, want Alliander haalt ook AOW-gerechtigden terug om jongeren te trainen. En voor die werknemers is deze aandacht nog belangrijker.’

Lees het persbericht van werkgeversorganisatie AWVN

19-03-2019