De nieuwe AOW-leeftijd van uw werknemers

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Tussen 2022 en 2024 stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar.

Welke werknemers merken hier het meeste van?
  • Werknemers die op korte termijn de AOW-leeftijd bereiken. Hun AOW gaat 4 maanden eerder in. 
  • Werknemers die hun pensioen al aan het plannen zijn in MijnABP. Zij kunnen door de AOW-verschuiving andere pensioenbedragen zien in hun overzicht.
Werknemers kunnen hierover een brief krijgen van ABP. Hebben zij hier vragen over, dan kunnen ze contact opnemen met de klantenservice.

Wat betekent dit voor de hoogte van het pensioen?

Kiest uw werknemer voor pensioen vanaf zijn AOW-leeftijd? Dan wijzigt het pensioen. Doordat hij de AOW-leeftijd eerder bereikt, gaat het pensioen eerder in en bouwt hij minder lang pensioen op. 
 
Met de Pensioenplanner in MijnABP ziet uw werknemer direct hoe hoog het pensioen is in verschillende situaties. Er wordt in MijnABP al gerekend met de nieuwe AOW-leeftijden. Heeft uw werknemer geen toegang tot MijnABP? Dan kan hij contact opnemen met de klantenservice.

Wat betekent dit voor aanlevering van premie- en loongegevens?

Door de nieuwe AOW-leeftijden betaalt u minder lang pensioenpremie. Ook levert u de premie- en loongegevens minder lang aan. 

Wat is het nieuwe pensioenakkoord?

Dit is een akkoord tussen werknemers- en werkgeversorganisaties samen met het kabinet over het nieuwe pensioenstelsel in Nederland.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17 uur. Wij helpen u graag.

02-09-2019

Hulp nodig?