Coronacrisis raakt ook ABP

Wat u als werkgever moet weten over de impact van de coronacrisis

De coronacrisis laat geen mens, geen beroep en geen sector onberoerd. Ook bij ABP zien we dat de crisis het afgelopen kwartaal een negatieve impact heeft gehad op het rendement van onze beleggingen en het renteniveau. Dit zorgde voor een lage dekkingsgraad in het eerste kwartaal. Ongetwijfeld roept dit vragen op bij u en uw werknemers. In dit artikel leest u wat de huidige situatie betekent voor uw werknemers en voor de toekomstige pensioenen.

Welke gevolgen heeft dit voor de dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad daalde van 97,8% eind december 2019 naar 82,0% eind maart 2020. Ook de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) daalde van 95,8% naar 93,0%. De twee belangrijkste oorzaken waren een negatief rendement van -9,8% en een daling van de rente.

Wat betekent dit voor uw (gepensioneerde) werknemers?

Voor dit moment verandert er niets aan de hoogte van de uitkering voor de ABP-deelnemers, maar deze crisis raakt het fonds hard. Uiteindelijk bepaalt het fonds pas op 31 december van dit jaar of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

Wat doet ABP voor werkgevers en deelnemers?

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: "De verspreiding van het coronavirus heeft een impact op ons allemaal. Denk aan de zieken, aan hen die dierbaren verloren hebben en aan de mensen in de zorg, onderwijs, politie en alle anderen die hun steentje bijdragen in deze zware tijd.
ABP houdt de belangen van onze deelnemers en werkgevers scherp in de gaten. Zoals altijd zorgen we ervoor dat de pensioenen betaald worden en dat we bereikbaar zijn voor onze deelnemers en werkgevers. Waar nodig reageren we op actuele ontwikkelingen, maar we houden ook nu vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.”

Kunnen we al iets zeggen over de impact van de crisis op de lange termijn?

De gevolgen op langere termijn kunnen we moeilijk inschatten. De economische vooruitzichten variëren van licht herstel eind dit jaar tot verdere krimp in 2021. Hoe dan ook is het waarschijnlijk dat de gevolgen van de Coronacrisis nog jaren voelbaar zijn. Een gedeelte van de verliezen zal onvermijdelijk bij beleggers, en dus ook bij pensioenfondsen, neerslaan.

ABP is bereikbaar voor vragen

U kunt bij ons, zoals altijd, terecht voor uw werkgeversvragen over uw pensioen bij ABP. Stuur Relatiebeheer een e-mail of neem contact op met uw relatiemanager.

21-04-2020

Hulp nodig?