ABP maakt pensioen minder complex

Pensioen is soms behoorlijk ingewikkeld. Er zijn zoveel regels, uitzonderingen én keuzemogelijkheden. Dat moet toch eenvoudiger kunnen? Dat vinden we bij ABP ook. Daarom proberen we voortdurend onze pensioenregeling minder complex te maken. De eerste resultaten hiervan delen we graag met u.

In 3 stappen naar pensioen toewerken

Op dit moment kunnen werknemers vanaf hun 60ste levensjaar ieder jaar 10% minder gaan werken. Hier wordt echter amper gebruik van gemaakt. Daarom vereenvoudigen we deze regeling per 1 januari 2021. Werknemers kunnen dan in 3 stappen naar hun pensioen toewerken: bijvoorbeeld eerst 1 dag minder werken per week, de volgende stap is 2 dagen minder werken en de derde (laatste) stap is volledig met pensioen gaan. De minimale pensioenopname blijft 10%. Hiermee bieden we onze deelnemers meer relevante keuzes én meer overzicht in de vele pensioenkeuzes die er zijn.

Pensioenopbouw vrijwillig aanvullen

In sommige situaties bouwen werknemers niet volledig pensioen op. Of zelfs helemaal niet meer. Bijvoorbeeld bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. ABP biedt dan mogelijkheden om de pensioenopbouw (tijdelijk) aan te vullen. Voorheen was er voor elke situatie een aparte aanvullende regeling. Niet erg overzichtelijk voor uw (voormalige) werknemers, maar ook niet voor u als werkgever. Daarom hebben we dit teruggebracht naar één regeling. In deze nieuwe regeling, die al actief is, heeft de werknemer nu ook enkele nieuwe keuzemogelijkheden. Als werkgever kunt u uw (voormalige) werknemer helpen met het maken van de best passende keuze. Meer informatie én een handige rekentool om samen met uw werknemer te doorlopen, vindt u hier.

Nog meer wijzigingen vanaf 2021

Per 1 januari 2021 gelden ook nog andere wijzigingen in de pensioenregeling van ABP, die niet direct met het vereenvoudigen van de pensioenregeling te maken hebben. Daarnaast zijn er enkele veranderingen in de wetgeving rondom pensioen, waar u in 2021 mee te maken krijgt. Lees hier meer over die wijzigingen.

24-11-2020

Hulp nodig?