ABP helpt bij aanvraag gemist arbeidsongeschiktheidspensioen

Ongeveer 16.000 deelnemers maken nog geen gebruik van de zogeheten premievrije opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen, terwijl ze daar mogelijk wél recht op hebben. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt gemiddeld circa 200 euro bruto per maand. ABP vindt het belangrijk dat deze deelnemers het volledige pensioen krijgen dat hen toekomt. Daarom gaan we (ex-)deelnemers helpen om dit pensioen alsnog aan te vragen. Ook verbeteren we de informatie over en het aanvragen van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De (ex-)deelnemers in kwestie worden zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de individuele situatie van iedere deelnemer zorgvuldig in kaart te brengen. Daarbij wordt afgestemd met het UWV. Nieuwe en verbeterde manieren van data-analyse maakten het mogelijk deze groep deelnemers snel in beeld te brengen.

19-06-2019

Deelnemers hebben mogelijk recht op een (maandelijkse) tegemoetkoming

Wij weten van UWV of deelnemers een WIA-uitkering ontvangen. UWV is verplicht dit aan ons door te geven. Uit deze gegevens blijkt dat er deelnemers zijn die mogelijk recht hebben op een (maandelijkse) tegemoetkoming en dit nog niet hebben aangevraagd. Het gaat om een tegemoetkoming voor:
  • Een gedeeltelijke premievrije voortzetting van de opbouw van hun ouderdomspensioen en/of
  • Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen

Deelnemers ontvangen mogelijk een voorschot

We willen deelnemers zo snel mogelijk helpen. In afwachting van de definitieve gegevens, ontvangen sommige deelnemers vast een maandelijks voorschot. Daarvoor is het belangrijk dat een deelnemer zijn rekeningnummer aan ons doorgeeft. 

Wij regelen meteen de premievrije pensioenopbouw

Vanaf het moment dat een deelnemer arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt, heeft hij mogelijk ook recht op een gedeeltelijke premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dat regelen we meteen als iemand zijn arbeidsongeschiktheidspensioen aanvraagt.

Definitieve berekening volgt

Als wij alle gegevens compleet hebben, ontvangen deelnemers van ons een definitieve berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Naar verwachting is dat dit najaar of uiterlijk begin 2020. 

Hoe hoog het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt door de premievrije voortzetting, zien ze vanaf 2020 op MijnABP en in het pensioenoverzicht (UPO) van 2020.

We verbeteren de communicatie over het aanvragen van arbeidsongeschiktheidspensioen

Uit data-analyse blijkt dat minder mensen arbeidsongeschiktheidspensioen hebben aangevraagd dan er recht op hebben, en daarom gaan we onze communicatie over arbeidsongeschiktheidspensioen verbeteren. Zowel naar werknemers als naar werkgevers. Wij gaan het online aanvraagproces makkelijker maken en u beter informeren wat u moet doen als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Verwijs uw werknemers met vragen door naar de klantenservice

Wij informeren deelnemers die mogelijk recht hebben op premievrije opbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen persoonlijk per brief. Dat hoeft u dus niet meer te doen. Mocht een (ex-)werknemer toch met vragen bij u komen, kunt u ze doorverwijzen naar het speciale telefoonnummer van onze klantenservice zoals vermeld in hun brief. Onze klantenservice heeft alle informatie over de individuele situatie.

Heeft u als werkgever vragen?

Heeft u zelf vragen over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of relatiebeheer via 045 579 65 56 of e-mail.
Hulp nodig?