Aanvullend geboorteverlof: loopt de pensioenopbouw door?

Voor kersverse en aanstaande ouders is er goed nieuws: partners kunnen nu tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Bovenop het reguliere geboorteverlof van 1 werkweek. Heeft u werknemers in dienst die hiervan gebruik willen maken? Wij leggen u uit wat dit betekent voor hun inkomen en pensioenopbouw.

Dankzij deze nieuwe regeling kunnen partners maximaal 5 keer hun wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit kan alleen als 

  • het kind op of na 1 juli 2020 is geboren; 
  • uw werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt binnen 6 maanden na de geboorte; 
  • uw werknemer eerst het reguliere geboorteverlof van 1 week opneemt.

Wat gebeurt er met het inkomen van uw werknemer?

Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald verlof. Wilt uw werknemer gebruikmaken van het aanvullend geboorteverlof? Dan vraagt u deze uitkering voor uw werknemer aan bij UWV. UWV betaalt de uitkering aan u als werkgever. Maar als u daar samen voor kiest, kan UWV de uitkering ook rechtstreeks aan uw werknemer uitbetalen. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon.

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen?

In de pensioenregeling van ABP is opgenomen dat de pensioenopbouw tijdens een verlofperiode wordt voortgezet. Ook tijdens dit aanvullend geboorteverlof blijft uw werknemer dus gewoon pensioen opbouwen. Op dezelfde manier als vóór het verlof. In de gegevens die u aan ABP aanlevert, hoeft u dus niets te wijzigen. Dat geldt ook voor de pensioenpremie die u betaalt. 

Kijk voor meer informatie over het (aanvullend) geboorteverlof op rijksoverheid.nl.

13-10-2020

Hulp nodig?