Wat u moet weten over corona

Over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze service

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij ABP of over onze dienstverlening.

ABP is bereikbaar voor vragen

U kunt bij ons, zoals altijd, terecht voor uw werkgeversvragen over uw pensioen bij ABP. Stuur Relatiebeheer een e-mail of neem contact op met uw relatiemanager.

Vragen over Werktijdverkorting

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd. Er komt een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting.

Werkgevers die gedurende 3 maanden meer dan 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90 procent van de loonsom. Voor de loonsom gebruikt UWV de gegevens uit de loonaangifte. Hier komt voor alle werkgevers dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremie en de werkgeverspremies.

Voorwaarde is dat werkgevers het loon van de werknemers volledig doorbetalen en dat zij de hun werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Vragen over het afdragen van de premie

Werkgevers die door de coronacrisis de pensioenpremie niet meer kunnen betalen, kunnen zich wenden tot ABP. Binnen de wettelijke ruimte bekijkt ABP of individuele betalingsafspraken mogelijk zijn.

Vragen over uitkering pensioenen

Het coronavirus heeft geen effect op de uitbetaling van de pensioenen. Dit geldt ook voor de uitbetaling van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Het coronavirus heeft hier geen invloed op.

Vragen over zorgverlof

Als uw werknemer met verlof gaat, loopt de pensioenopbouw normaal gesproken gewoon door. U maakt met uw werknemer afspraken over de verdeling van de pensioenpremie. Gaat de werknemer elders werken en bouwt hij daardoor pensioen op? Dan stopt de pensioenopbouw bij ABP voor het deel dat de werknemer elders is gaan opbouwen. Hij moet dit aan u als werkgever doorgeven.
Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen updaten we deze pagina.

25-03-2020

Hulp nodig?